Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Arapça Başlangıç ve Giriş Eğitimini alan öğrencilerin kazanımları

Arapça Kursu Başlangıç:1-2 ve Giriş:1-2 Seviyelerini tamlayan öğrenciler aşağıda detaylı olarak belirttiğimiz yetkinliklere haiz olurlar.
Arapça Başlangıç ve Giriş Eğitimini alan öğrencilerin kazanımları

Eğitimi Tamamlayan Öğrencilerimiz;

Arapça Dinlediğinde;
1. Sözlerin yavaş ve üzerine basa basa söylendiği, söylenenlerin ne anlama geldiğinin anlaşılması için yeterli duraksamaların yapıldığı bir konuşmayı anlayabilir.
2. Günlük hayatta sık kullanılan kelime ve sözcük gruplarını fark edebilir.
3. Tekrarlama, işaret etme ve çeviri yoluyla destek verildiğinde söylenenleri anlayabilir.
4. Alışkanlıkları ile ilgili konularda sorulanları anlayabilir.
5. Konuşmalarda sık sık kullanılan selamlama, veda etme veya özür dileme gibi yapıları anlayabilir.
6. Birçok dilde ortak olan kelime, isim ve sayıları çok yavaş konuşulduğunda anlayabilir.
7. Dinlediklerinde geçen sayıları, bir ürünün fiyatını ve saatleri ayırt edebilir.
8. Bildik bir konuda, zaman ve mekân gibi bilgileri saptayabilir.
9. Yol tariflerini anlayabilir.
10.Düzeyine uygun şarkı, şiir vb. eserleri dinlemekten zevk alabilir.
11.Çocukluk anılarını içeren bir diyalogu genel olarak anlayıp istenilen bilgiyi seçebilir.
12.Hastalık konulu dinlediği metindeki kişiler ile verilen resimleri eşleştirebilir.

Arapça Okuduğunda;
1. Okuduklarından bildiği az sayıdaki kelimeyi ve kısa sözcük gruplarını fark edebilir.
2. Kelimeler ve sözcük grupları ile ilgili resimleri eşleştirebilir.
3. Günlük hayatla ilgili okuduğu basit cümleleri anlayabilir.
4. Basit metinlerin içeriklerini başlıklardan tahmin edebilir.
5. Mönüden yemek seçebilir.
6. İnternetten gönderilen, kişisel bilgileri içeren bir iletiyi okuyabilir /anlayabilir.
7. Okuduğu basit bir metinde geçen tarihi ve turistik yerler hakkında verilen bilgileri anlayabilir. Nerelere gidilebileceğini resimlerle eşleştirebilir.
8. Bir ürün pişirme ile ilgili basit talimatları sıraya koyabilir.
9. Ülkeler ve insanlar arasındaki alışveriş konulu bir metni okuyup, karşılaştırma yapabilir.
10.Hava durumu ve mevsimler hakkındaki bir okuma parçasında verilen bilgileri mevsimlerle eşleştirebilir.

Arapça Kursu Kazanımları

Arapça yazdığında;
1. Kişileri, eşya, olay ve yerleri kısa ve basit şekilde yazarak tanıtabilir.
2. Çevresini kısa ve basit şekilde yazarak tanıtabilir.
3. Kelime ve kelime gruplarını basit bağlaçlarla bağlayabilir.
4. Düzeyine uygun yazım kurallarını gerekli yerlerde kullanabilir.
5. Basit kayıt formlarını ve anketlerdeki kişisel bilgileri doldurabilir.
6. Kişisel bilgileri yazılı olarak ifade eder ve başkalarına da yazılı olarak sorabilir.
7. Hobi ve tercihlerini içeren basit ifade ve ibareleri doğru yazabilir.
8. Karışık verilen cümleleri sıraya koyarak paragraf yazabilir.
9. Alışverişe ilişkin ifadeleri içeren diyalog yazabilir.
10.Alışverişe ilişkin ifadeleri içeren diyalog yazabilir.
11.Çevre ve sağlık hakkında, yasak ve önerileri içeren bir paragraf yazabilir.
12.Öğrendiği yeni kelimeleri kullanabilir.
13.Olayları oluş sırasına göre anlatabilir.
14. Kendi yaşantısından örnekler verebilir.
15.Duygu, düşünce ve hayallerini anlatabilir.
16. Eksik metni tamamlayabilir.
17.İstediği bir konuyu, anıyı vb. anlatmaya istek duyabilir.
18.Okunan paragrafın dikte çalışmalarını doğru yapabilir.
19.Kelime, cümle kalıpları ve kısa metinler oluşturabilir.
20.Afiş, duyuru vb. hazırlayabilir.

Arapça Kursu Kazanımları 3Bilgi

Öğrenci Konuştuğunda;
1. Diyalog içerisinde kendini ve başkalarını tanıtabilir, günlük ilişkilerin gerektirdiği uygun konuşma kalıplarını yerinde kullanabilir.
2. Günlük hayatta selamlaşma, hitap, rica, özür ve teşekkürle ilgili dil ifadelerini basit bir biçimde kullanabilir.
3. Hoşlandıklarını ve hoşlanmadıklarını açıklayabilir.
4. Diyalog içerisinde kişisel bilgileri (ülke, milliyet, meslekler, iş yeri) söyleyebilir.
5. Adresi, telefon numarası, yaşı, doğum yeri ve doğum tarihi hakkında bilgi verebilir.
6. Öğrendiği yeni kelimeleri ve çok basit kelime gruplarını konuşmalarında kullanabilir.
7. Kelime ve kelime gruplarını gibi basit bağlaçlarla bağlayabilir.
8. Yaşadığı yeri ve çevreyi basit cümlelerle anlatabilir.
9. Yiyecek ve içecek sipariş etmek için gerekli ifadeleri söyleyebilir.
10.Sevdiği ve sevmediği şeyleri basit ifadelerle anlatabilir.
11.Alışveriş konulu bir diyalogu şimdiki zaman ve geniş zaman ifadeleri kullanarak hazırlayıp sunabilir.
12.Kişilerin üzerlerindeki kıyafetleri şimdiki zaman(içinde bulunulan an) yapısını kullanarak tanımlandığında, o kişinin kim olduğunu tahmin edebilir.
13.Çevre, sağlık, turizm vb. ile ilgili seçilen tarihi bir yer hakkında konuşma yapabilir.
14.Kendisine yöneltilen basit ve kısa cümlelerden oluşan sorulara cevaplar verebilir.

SON BLOGLAR