Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

İşaret dili hakkında bilinmesi gerekenler

İşaret Dili Kursu almak isteyenlerin genel olarak akıllarına gelen soruları bu makalemizde cevaplamaya çalıştık...
İşaret dili hakkında bilinmesi gerekenler

İşaret Dili nedir?

İşaret Dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir/p>

Artık bilinçlendikçe yavaş yavaş azalan bir yanlış kanı ise İşaret Dili'nin evrensel olduğu. Dünyanın neresinde kimle olursa olsun iletişim kurabileceğimiz evrensel bir dil iyi olurdu, ancak İşaret Dili bu tanıma uymuyor. Ülkeden ülkeye değişen İşaret Dili'nin bölgelere göre farklılık gösteren aksan ve lehçeleri bile var. Ayrıca, Türk İşaret Dili ve Türkçe'nin gramer yapısı olarak birbirinden farklı iki dil olduğunu belirtmek gerekiyor/p>

Günümüzde Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılan İşaret Dili ise kökeni 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'ne uzanan Türk İşaret Dili, kısaca TİD. Tarihi oldukça eskiye dayanan TİD'nin Osmanlı mahkemelerinde bu dilin kullanıldığına dair bilgiler var. İlk işitme engelliler okulu yine Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından 1902'de kurulan Yıldız Sağırlar Okulu'dur ve günümüz TİD'nin temelinin burada atıldığı tahmin edilmektedir. İşaret Dili görsel bir dil olduğu için yazılı tarihte yaygın olarak kayıt altına alınmamıştır/p>

İşaret Dili ne değildir?

İşaret Dili sözcük, deyim ve düşüncelerin el, yüz ve beden hareketleriyle karşılığının ifade edildiği bir iletişim yöntemidir. İşaret dili yazılı olarak kullandığımız sembollerin, yani harf şekillerinin parmaklar aracılığıyla gösterilmesi ve bunu peşpeşe yaparak bir sözcük ifade etmek değildir. Bu yönteme parmakla heceleme denir ve işaret dilinin sadece bir bölümünü oluşturur. İşaret Dili parmak hecelemesinden ibaret değildir/p>

İşaret Dili pandomim gibi bir sözsüz tiyatro değildir/p>

İşaret Dili sadece el ve kol hareketlerinden oluşmaz. Mimik, yani yüz ifadesi, ve beden hareketleri de bu dilin bir parçasıdır/p>

İşaret Dili Kursu size neler kazandırır?

1. TİD özelliklerini bilerek kullanabilecektir
2. Parmak alfabesindeki harfleri şekline uygun yapabilecektir.
3. Harf şekillerini ve harf farklılıklarını tanımlayabilecektir.
4. Türk İşaret Dilinin kullanım biçimini kavrayabilecektir.
5. Kendini TİD ile ifade edebilecektir.
6. Ailesini, akrabaları ifade eden işaretleri yapabilecektir.
7. Çevre ile ilgili kavramları TİD ifade edebilecektir.
8. Öğrendiği işaretlerle cümle kurabilecektir/p>

İşaret Dili Eğitimi de kendi içinde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi İşaret Dili Eğitimi, burada işaret dili ile ilgili temel eğitimi almaktasınız, diğeri ise İşaret Dili Tercümanlığı, bu eğitimi 120 saatlik işaret dili eğitimi alanlar, alabilmektedir.

SON HABERLER