Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Eğitim önemlidir ama niçin?

18. yy.'da yaşamış Fransız filozofu Helvetius "Aldığımız eğitim ne ise o kadar oluruz" demiştir. Gerçekten de insan geçmişte yaşamış ve öğrenmiş olduklarının ürünüdür. Eğitim insana belirli konularda bilgi sağlar, değer sistemlerini ve inançlarını etkiler ve her açıdan hayata bakışını belirler. Belki bütün bunlardan daha da önemlisi eğitim, kişinin mesleğini ve toplumdaki statüsünü, kendi ailesine sağlayacağı imkân ve itibarı belirler.
Eğitim önemlidir ama niçin?

Hemen herkes iyi bir eğitimin önemini kabul eder. Kendileri iyi eğitim görmemiş varlıklı insanların önemli bir bölümü, konuşmalarında eğitimin önemli olmadığını söyleseler de, bu kişilerin kendi çocuklarına iyi eğitim imkânları sağlamak için büyük gayret harcadıkları bilinir. Romalı filozof Syrus'un söylediği gibi, "Sadece cahiller eğitimi inkâr eder".

Bir eğitimin öneminden ve sağlayacağı yararlardan söz ederken, eğitimin mutlaka çok para kazanmayı garanti etmeyeceğini belirtmek gerekir. Meşru yollardan çok para kazanmak ve iyi bir iş adamı olmak, eğitimin yanı sıra veya eğitimin dışında birçok farklı özelliğe ihtiyaç göstermektedir.

BAŞARIDA ŞANSIN ROLÜ
İnsan hayatında şansın ve rastlantıların çok büyük rol oynadığına inananlar vardır. Bunu ileri sürenler, sözlerine kanıt olarak tanıdıkları arasında şans veya rastlantıların yardımıyla başarıya ulaşmış olanları örnek gösterirler. Oysa başarıya ulaşmış insanların başarılarını, "şans", "rastlantı" veya "başkasının yardımı" gibi sebeplerle açıklamak son derece yüzeysel ve basit bir yaklaşımdır.

Esas olarak şans, "doğru zamanda doğru açıda durmaktır." Uzaktan şans veya rastlantı gibi görülen birçok durumun arkasında kişilerin özverisi, gayreti, durumu kavramak ve problemi çözmek konusunda gösterdikleri yaratıcılık gizlidir. Bunun istisnası olan durumlar olsa bile, büyük çoğunluk bu kalıba uygunluk gösterir.

Bazı insanlar miras veya şans yoluyla büyük imkân ve servetlere kavuşmuş olabilirler, ancak birçok kişi elde ettiği imkân ve başarıyı eğitime borçlu olduğunu kabul eder. Eğitim yoluyla insanın sahip olacağı meslek çok kere kişiyi ruhsal açıdan doyurur ve maddi olarak rahatlatır. Bu durumun sağlayacağı imkânlar kişinin hayattan daha fazla zevk almasını mümkün kılar.

EĞİTİM HAYATIN KALİTESİNİ YÜKSELTİR
îyi bir eğitim hayat standardının yükselmesini ve hayattan alman zevkin artmasını sağlar. Bu iki önemli noktayı biraz daha ayrıntılı ele almakta yarar vardır.

Hayatın daha çok zevkini" çıkartabilmek ve tadına varmak, ancak onu daha iyi anlamak ve anlam vermekle mümkündür, insan hayatındaki muhtemel yaşantıların toplamı, bir insanın asla yaşayamayacağı kadar çok ve çeşitlidir. Eğitim, kişiye okul hayatının ilk yıllarından başlayarak dünyanın daha iyi tanınmasına imkân verecek bilgileri yükler. Ancak ne yazık ki, ilk yıllarda edinilen bilgilerin büyük çoğunluğu öğrencilerin iyi çalışma alışkanlıkları geliştirmemeleri nedeniyle kaybolur gider.

İlkokul hayatın ve dünyanın temel ilkelerinin ve kavramlarının anlaşılmasını amaçlamıştır. Ortaöğretimde verilen sosyal dersler toplum olaylarını, fen dersleri ise tabiat olaylarını kavratmayı amaçlar. Yükseköğretim ise kişiye hayatını kazanabileceği bir meslek edinmesine imkân verir. Bundan başka yükseköğretim hayattaki çeşitli olaylar arasındaki gerçekleri, bağlantıları ve ilkeleri görmek ve anlamak becerisini kazandırır.

İyi bir eğitim aynı zamanda kişide yeni ilgi alanlarının gelişmesine yardım ederek hayatı daha zevkli ve ilginç kılar. Eğitim görerek veya görmeyerek bu tür ilgiler geliştiremeyen kişiler için hayat gerçekten sıkıcıdır. Çünkü günlük hayat sadece tekrarlarla doludur. Her "yeni" olan, "yeni" olduğu süre içinde heyecan verir. Bu sebeple bu tür insanlar sürekli olarak bir "sahip olmak", "varlıklı olmak" telaşı

ETİKETLER

eğitimin önemi

SON BLOGLAR