Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

İnsan Kaynakları Kursu Ankara 3Bilgi

İnsan Kaynakları Kursu Ankara'da 3Bilgi Eğitim Kurumları tarafından verilen eğitimlerden bir tanesidir.
İnsan Kaynakları Kursu Ankara 3Bilgi

İnsan Kaynakları Kursu alarak seçilen değil seçen personel olabilirsiniz. İnsan Kaynakları Kursu Ankara'da 3Bilgi Eğitim Kurumları tarafından verilmektedir. İnsan Kaynakları Kurslarımız hafta içi ve hafta sonu olmak üzere İKY Yönetici adaylarının isteklerine göre belirlenmektedir.

İnsan Kaynakları Yönetimi Ne Demektir?

İnsan Kaynakları Yönetimi, insan kaynaklarının organizasyonun hedefi doğrultusunda en verimli şekilde kullanılmasını ve çalışanların ihtiyaçlarının karşılanmasının ve mesleki bakımdan gelişmelerinin sağlanmasıdır, kısaca örgütteki insan kaynaklarına odaklaşan stratejik ve operasyonel faaliyetlerin yönetimidir

İnsan Kaynakları'nın Örgütteki Önemi

Örgütün başarılı olmasını sağlayan en önemli unsurun, örgütün insan kaynakları olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Günümüzde örgütsel başarı ile örgütün insan kaynakları arasındaki sıkı ilişki, örgütle insanın özdeş olarak değerlendirilmesine neden olmuştur Artık örgüte alınan personel eskisinden farklı bir yaklaşımla değerlendirilirken; günümüzde, “kişiler artık sadece bir görevi yüklenmek için değil, ortak amaçların başarıya ulaşmasına katkıda bulunmak için işe alınmaktadır. 

İnsan Kaynakları Yönetimin Konusu

Literatürde İKY’nin konusu hakkında tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Farklı bilim adamları, İKY’nin ele alması gereken konularda farklı görüşler öne sürmüşlerdir. Hem ortaya atılan görüşler arasında, hem de bu farklı görüşlerde ifade edilen İKY’nin konusu ile geleneksel personel yönetiminin ele aldığı konular arasında bazı benzerliklerin bulunduğu görülmektedir. Bununla ilgili olarak ortaya atılan bazı görüşler, şu şekilde özetlenebilir: İKY;

• İnsan kaynakları ihtiyacının planlanması ve örgütlenmesi,

• İnsan kaynakları örgütünün yönlendirilmesi,

• İnsan kaynakları örgütünün değerlendirilmesi ve ücretlerinin belirlenmesi,

• Örgütün insan kaynaklarının eğitimi ve geliştirilmesi,

• Etkili çalışma ilişkilerinin kurulması ve korunması,

• Örgütsel çevrenin geliştirilmesi ve analizi konularından oluşmaktadır.

Bir başka kaynakta ise, İKY’nin konuları aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır; Stratejik insan kaynakları planlaması, Eşit istihdam imkânı sağlama, İş analizi yapma, İşe alma ve personel seçimi, Eğitim ve geliştirme, Personel değerlendirmesi, Ücret ve terfi, Personel sağlığı ve güvenliği, Çalışma ilişkileri, Sendikal faaliyetler, İnsan kaynaklarıyla ilgili bilgi toplama ve değerlendirme.

Bunun doğal bir sonucu ve günümüzde benimsenen modern yönetim anlayışının gereği olarak, personel yönetimi kavramı yerine, örgütün insan kaynaklarına daha büyük önem verildiğinin bir ifadesi ve örgütün insan kaynakları ile ilgili konularının daha ayrıntılı bir şekilde incelendiğinin bir göstergesi olarak, İKY kavramının yaygın bir biçimde kullanıldığını görüyoruz.

SON HABERLER