Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Ankara

Bilgisayarlı Muhasebe Kursu alarak, iş hayatına atılmak isteyenler için hazırlanmış Bilgisayarlı Muhasebe programlarımız sizlere genel muhasebe bilgisi ve yoğun olarak kullanılan bilgisayarlı muhasebe programlarını öğretmede yardımcı olur.
Bilgisayarlı Muhasebe Kursu Ankara

Eğitimimiz toplam süresi 60 saat olup ilk 20 saatte teorik olarak muhasebenin temel kavramları anlatılır. Kalan 40 saatte ise Logo, GMSS5 ve ETA programları anlatılır. Kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen sınava katılan Kursiyer MEB onaylı Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası alır.

Eğitim İçeriği:

İşletmenin Tanımı
Tacirin Sınıflandırılması
Serbest Meslek
Basit Usulde Vergiye Tabi Olanlar
Gerçek Usulde Vergiye Tabi Olanlar
V.U.K.’a Göre Defter Tutmayacak Olanlar
V.U.K.’a Göre Defter Tutacak Olanlar
Defter Tutma Bakımından Tacirin Sınıflandırılması
Mükellefin Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Ödevleri
Muhasebe ve Fonksiyonları
Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
Fatura ve Fatura Yerine Geçen Belgeler
İrsaliye Çek, Senet, Tahsilat Makbuzu, Tediye Fişi, Gider Makbuzu
Diğer Ticari Belgeler
Muhasebe Fişleri
Asılması Zorunlu Belgeler
KDV Beyannamesi doldurulması
Muhtasar Beyannamesi doldurulması

İşletme Hesabına Göre Defter Tutma
Gider ve Gelir Kavramları
İşletme Defterine Kayıtların İşlenmesi
Dönem Sonu İşlemleri
Envanter Listesi
Amortisman Tablosu
İşletme Hesabı Defteri ve Monografi Çözümü

Bilanço Esasına Göre Defter Tutma
Bilânço Düzenleme Kuralları
Bilânçonun Biçimsel Yapısı
Bilânço İlkeleri
Bilanço Denkliği

Muhasebe ile İlgili Terimler
İşlemlerin Hesaplar ve Defterler Üzerinde İzlenmesi
Hesapların İşleyiş Kurallarının Bilançoda Gösterilmesi
Tek Düzen Hesap Planı
Tüm Muhasebe Hesapların İncelenmesi

Gerçek Evraklarla bilgisayar ortamında kayıt yapma
Banka, Kasa, Stok, Cari, Çek-Senet Takibi
Fatura Düzenleme, Giriş ve Çıkışlarınını bilgisayar ortamında yapmak
1- Logo GO Muhasebe Programı
2- Eta SQL Muhasebe Programı
3- GMSSNET Muhasebe Programı
4- Zirve Muhasebe Programı (Finansman+Müşavir)
5- Mikro Muhasebe Programı

SON HABERLER