Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Yargıtay 150 Zabıt Katibi alacak

Zabıt Katibi alımı ilanları nihayet açıklanmaya başlandı. Yargıtay 150 kadrolu zabıt katibi alımı yapacak.
Yargıtay 150 Zabıt Katibi alacak

Yargıtay zabıt katipliği için başvurular 14/11/2011günü başlayıp 28/11/2011günü sona erecek. Yine daha önce yapılan katiplik sınavlarındaki gibi KPSS’den 70 puan almak şartı, son başvuru günü itibariyle 35 yaşını bitirmeme şartı, bilgisiyar, ticaret veya adalet bölümü mezunu olmak, bu bölümlerin dışında bölüm bitirenlerin ise bilgisayar sertifikası olması şartı aranıyor. Yazılı sınavda adaylardan 3 dakikada en az 90 doğru kelime yazmaları istenecek.  Yargıtay Zabıt Katipliği için Başvuru Formunu alttaki linkten indirebilirsiniz. Katip alımı ilanın detayları aşağıdaki şekildedir.

YARGITAY ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN GEREKEN BAŞVURU ŞARTLARI:

1- Aşağıda sayısı ve derecesi belirtilen ve genel idare hizmetleri sınıfında bulunan toplam 150 adet zabıt katibi kadrosuna, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve mülakat sınavı sonucuna göre açıktan atama yapılacaktır.
2- Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı sınav ve mülakat sınavına, Kamu Personeli Seçme Sınavı (2010 KPSS)’nda, lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden, kpss sınavından 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek olup, başvuruda bulunacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.
I) Genel Şartlar:
a- Türk vatandaşı olmak,
b-İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 28/11/2011 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak.
c-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 23/01/2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunun 317. maddesi ile değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkum olmamak.
e- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
Özel Şartlar:
a- Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet meslek lisesi veya diğer lise veya dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak(Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan veya örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b- Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar sertifikasına sahip olmak.
c- Meslek liselerinde okutulan daktilografi ders kitabından veya daha önce yayınlanmış her hangi bir eserde yer alan yazı parçasından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden bilgisayar ile yanlışsız vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada en az doksan (90) kelime yazmak. ( Vuruş hesabı yapılmadan üç (3) dakikada yanlışsız olarak en az doksan (90) kelime yazamayan adaylar mülakat sınavına alınmayacaklardır.)
d- Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

YARGITAY ZABIT KATİPLİĞİNE BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Giriş koşullarını taşıyan adaylar başvurularını şahsen, APS, iadeli taahhütlü mektupla ya da kargo ile Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğü Vekaletler Cad. No:3 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapacaklardır.
IV- Başvuru tarihi: Başvurular 14/11/2011 Pazartesi günü başlayıp, 28/11/2011 Pazartesi günü saat 17.00’de sona erecektir. Posta veya kargo ile yapılacak başvuruların, başvurunun son günü mesai bitimine kadar Başkanlığımızda olması gerekmektedir.
V- Eksik belge ile veya nitelikleri uygun olmadığı halde başvuranlar hakkında işlem yapılmayacaktır.
VI- Özel Şartların belirlenebilmesi için başvuru bitim tarihinden itibaren, başvuru sayısı göz önünde bulundurularak uygun bir sürede uygulama sınavı (bilgisayar klavyesi ile yazı yazma) ve bu sınavda başarılı olanlar arasından da mülakat sınavı yapılacak olup; konu ile ilgili sınavların yer ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YARGITAY ZABIT KATİPLİĞİ SINAVININ DEĞERLENDİRİLMESİ:
VII- Değerlendirme : Adayların aldıkları KPSS puanları % 35,Uygulama sınav puanları % 35 ve mülakat puanları da % 30olacak şekilde alınacak hesaplama sonucunda sıralama ilan edilecektir.
VIII- Değerlendirme sonuçları www.yargitay.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

YARGITAY ZABIT KATİPLİĞİNE BAŞVURU İÇİN GEREKEN BELGELER:
a- Başvuru Formu ( www.yargitay.gov.tr adresinde yer almaktadır.),
b-Nüfus cüzdan fotokopisi,
c-Öğrenim belgesi aslı ve fotokopisi,
d-KPSS – 2010 sınav sonuç belgesi,
e-Son üç ay içinde çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf,
f-Bilgisayar veya daktilografi dersini başarıyla tamamladığını gösteren sertifika veya yukarıda belirtilen okullardan mezun olduğuna dair belge,
IX- Açıktan atama yapılacak zabıt kâtipliği kadro dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

YARGITAY ALINACAK ZABIT KATİBİ SAYILARI VE KADRO DERECELERİ:
8.derece 30
9.derece 23
10.derece 23
11.derece 25
12.derece 21
13.derece 28
TOPLAM 150 zabıt katibi alınacaktır. Sınava katılacak tüm arkadaşlara başarılar.

SON HABERLER