Lütfen web tarayıcınızın Javascript desteğini aktif ediniz!

Maliye Bakanlığı İKY Eğitimimiz sona erdi

Maliye Bakanlığı 2012 son eğitim programı olan İnsan Kaynakları Yönetimi eğitimimiz başarı ile sona erdi.
Maliye Bakanlığı İKY Eğitimimiz sona erdi

Maliye Bakanlığı Yüksek Eğitim Merkezi (MAYEM), 3Bilgi Eğitim Kurumları işbirliği ile Antalya’da 03-21 Aralık 2012 tarihleri arasında İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitim Programı düzenlendi. Eğitim Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde 3 hafta, haftalık 5 iş günü 23 saat, 6 grup olmak üzere, aynı anda 2 ayrı gruba eğitim verilerek gerçekleşti.

Maliye Bakanlığı’nın Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı çerçevesinde, personel yönetiminden, insan kaynakları yönetimi yaklaşımına geçişin sağlanması ve insan kaynakları yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi eyleminin uygulanması amacıyla düzenlediği eğitim programının amacına ulaştığı değerlendirilmektedir.

Eğitim süresince Bakanlıkta Personel Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve Uzman ile Bakanlık taşra teşkilatında görev yapan Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Personel Müdürü ve Personel Müdür Yardımcısı unvanlarında görev yapan personel; İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları Planlaması, İnsan Kaynakları ve Performans Yönetimi, Kurum Verimliliğini Arttırma Teknikleri ve Yetenek Yönetimi, İnsan Kaynaklarında Motivasyon konularında yoğun eğitimden geçirilmişlerdir.  Katılımcılara eğitimin başlangıcında ön test, bitiminde son test uygulanmıştır. Eğitim sonunda ise eğitim programının ve eğiticilerin değerlendirilmesine yönelik anket uygulanmıştır.

Verilen eğitim programının içeriği ve eğitim alan personelin bakanlık insan kaynakları birimlerinden olmaları, aynı zamanda taşra teşkilatında yönetici konumunda bulunmaları dikkate alındığında, Bakanlığın bir üst hedef olarak belirlediği “Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine Geçiş” hedefi doğrultusunda söz konusu eğitim programının bakanlık bünyesinde bu alanda “zihinsel değişim sürecini” başlatacağı ve bu sürece liderlik yapacaklara da sürecin gerektirdiği teorik bilgileri sağladığı/sağlayacağı rahatlıkla söylenebilir.

Eğitim programı süresince katılımcıların konulara olan ilgileri, sürekli söz isteyip ilgili teorik konu ile kendi yaşadıkları sorunları özdeşleştirme eğilimleri, eğiticiler tarafından memnunlukla karşılanmıştır. Geçmiş tecrübelerimize dayanarak bu şekilde interaktif yürütülen derslerin katılımcılara daha fazla katkı sağladığı, ayrıca derslerin sıkıcılıktan kurtulduğunu söyleyebiliriz. Gerek çay gerekse yemek sohbetlerinde katılımcılardan edindiğimiz intibalar da bu durumu teyit etmiştir.

SON HABERLER